Monipuoliset palvelut Pielis-apteekista

Sähköinen lääkemääräys eli eResepti

Apteekkimme toimittaa sähköisiä lääkemääräyksiä. Lääkärin kirjoittamat eReseptit tallentuvat Kelan ylläpitämään tietokantaan, josta apteekki hakee reseptitiedot lääkkeen toimitusta varten. Omia reseptitietojaan voi tarkastella Omakanta nettipalvelun kautta (www.omakanta.fi). Omakanta on henkilökohtainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Pielis-apteekin Avainasiakkaille sähköisten reseptien uusintapyyntö on ilmainen.

Apteekkiasiointi toisen puolesta

Voit noutaa toisen puolesta eReseptillä kirjoitettuja lääkkeitä. Tällöin sinulla tulee olla mukana joko toisen kela-kortti tai lääkärin tulostama potilasohje eReseptistä.

Kirjallinen suostumus apteekkiasiointia varten tarvitaan:

 • eReseptien uusimispyyntöön
 • kokonaislääkityksen ja yhteisvaikutuksen selvittelyä varten
 • käytöstä poistuneiden lääkitysten mitätöintiä varten
 • eReseptien yhteenvedon tulostamista varten

Lomakkeita saa apteekista tai terveydenhuollosta

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kanta.fi kohdasta toisen puolesta asiointi.

Annosjakelupalvelu

Teemme maksullista annosjakelupalvelua yksityisasiakkaille, kotihoidon asiakkaille ja yksityisille palvelutaloille sekä hoitokodeille. Asiakkaalla on mahdollisuus valita joko koneellinen annosjakelu (kunkin ottokerran lääkkeet on pakattu läpinäkyvään muovipussiin) tai dosettijakelu. Tarkistamme annosjakelupalvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden lääkityksen soveltuvuuden annosjakeluun, lääkkeiden ottoajankohdat sekä lääkityksen yhteensopivuuden. Mahdolliset muutokset asiakkaan lääkitykseen tehdään yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Osana annosjakelupalvelua apteekki huolehtii myös asiakkaiden reseptien uusimisesta.

Kysy lisää Pielis-apteekin annosjakelupalvelusta ja sen hinnoittelusta apteekin henkilökunnalta.

 

Lääkityksen tarkistuspalvelu iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville

Palvelussa kartoitetaan asiakkaan kokonaislääkitys. Proviisorimme tarkistaa mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset, oikeat ottoajankohdat (vuorokaudenaika, muut lääkkeet, ruokailu) sekä lääkkeiden soveltuvuuden iäkkäille. Asiakas saa kirjallisen raportin lääkityskartoituksesta. Kysy henkilökunnaltamme lisää palvelusta ja sen hinnoittelusta.

Lääkejätteiden palautus

Lääkejätteet ovat ongelmajätettä, jotka kotitaloudet voivat palauttaa maksutta apteekkiin hävitettäväksi. Apteekki toimittaa lääkejätteen edelleen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

Palautusohjeet:

 • tabletit irrallisina läpinäkyvässä muovipussissa
 • läpipainopakkaukset ilman pahvikoteloa läpinäkyvässä muovipussissa
 • voiteet, nestemäiset lääkkeet omissa alkuperäsissä pakkauksissa
 • jodipitoiset (esim. Jodix, Betadine) lääkkeet erillään omissa pakkauksissa
 • elohopeakuumemittarit erillään tiivisti pakattuna
 • ruiskut ja neulat pakattuna siten etteivät neulat pistä pakkauksen läpi
 • katso tästä vielä tarkemmin

Hyödyllisiä linkkejä

 • Avainapteekit  – Ajankohtaisia artikkeleita terveydestä sekä hyvinvoinnista.
 • Apteekkariliitto – Suomen Apteekkariliiton sivusto.
 • Terveyskirjasto – Luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista.
 • Apteekki.fi – Tietoa terveydestä.
 • Käypähoitosuositukset – Kansallisia hoitosuosituksia.
 • THL – Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos.
 • FimeaLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.
 • Kela – Hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
 • Kanta.fi – Terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut.
 • Antidoping – Vastaa dopingvalvonnasta Suomessa.
 • Lieksan kaupunki – palvelut osion alta löytyvät:

 

Lääkehoito onnistuu